1. اعلام تشکیل پرونده
 2. تهیه گزارش میدانی از محل حادثه و دپوی کالای زیان دیده
 3. تکمیل پرونده
 4. اصل یا تصویر برابر اصل کروکی پلیس راه و گزارش مقامات انتظامی
 5. اصل بارنامه نسخه مربوط به راننده
 6. حواله بارگیری
 7. اصل فاکتور محموله و قبض باسکول مبدا و مقصد
 8. اصل رسید سیلوی مبدا و مقصد جهت محصولاتی مثل گندم
 9. تصویر گواهی نامه راننده متناسب با وسیله حمل و کارت خودرو
 10. تصاویر بیمه‌نامه
 11. لیست بارنامه
 12. الحاقیه و گواهی صادره مربوط به بارنامه صادره به همراه رسید وصول حق بیمه پرداختی