در این نوع بیمه‌نامه، تعهد بیمه‌گر جبران خسارات وارده به وسیله نقلیه بیمه‌شده است. این بیمه‌نامه به صورت اختیاری و برای پوشش وسائط نقلیه در قبال آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، حوادث و سرقت کلی مورد بیمه خریداری می‌شود و بیمه‌گر متعهد می‌گردد چنانچه مورد بیمه به علت هریک از حوادث مشمول بیمه از بین رفته و یا به آن خسارت وارد شود، وسیله نقلیه خسارت دیده را تعمیر و یا مبلغ خسارت را طبق شرایط بیمه‌نامه پرداخت نماید. همچنین این بیمه‌نامه قابلیت افزودن پوشش‌های اضافی، هر یک با حق‌بیمه مربوطه و به صورت اختیاری را دارا می‌باشد. جهت صدور بیمه‌نامه بدنه برای اولین بار و برای تمدید آن در صورت مراجعه پس از انقضای تاریخ بیمه‌نامه قبلی، نیاز به بازدید سلامت اولیه اتومبیل می‌باشد. لذا به منظور پیوسته بودن تاریخ اعتبار بیمه‌نامه، بهتر است حداقل ۷۲ ساعت قبل از انقضای بیمه‌نامه جهت تمدید آن اقدام شود.
جبران هر نوع خسارتی که به خودرو وارد می‌شود و یا از اجزای خودرو سرقت شود.

دارندگان وسیله نقلیه می‌توانند نسبت به خرید این بیمه‌نامه اقدام نماید.

 1. خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط آن باشد و یا چنانچه در حین حرکت، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به خود آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.
 2. خسارتی که در اثر آتش‌سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم اصلی همراه آن وارد گردد.
 3. درصورتیکه موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه‌نامه درج شده است، خسارت وارد شود.
 4. خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.
 • سرقت درجای قطعات، لوازم خودرو و آسیب وارد شدن به خودرو یا لوازم آن در هنگام سرقت.
 • شکست شیشه به عللی غیر از خطرات اصلی.
 • سیل، زلزله و آتشفشان.
 • خسارت های  ناشی از تاثیر مواد شیمیایی.
 • هزینه ایاب و ذهاب در مدت تعمیر.
 • نوسان قیمت روز خودرو.
 • افت قیمت خودرو.

 

فسخ قرار داد بیمه‌بدنه خودرو از سوی بیمه‌گر به دلایل زیر ناشی می‌شود:

 1. در صورتی که بیمه‌گذار حق بیمه را به موقع نپردازد.
 2. در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد.
 3. چنانچه بیمه‌گذار سهوا از بیان مسئله‌ای خودداری و یا گفته های آن خلاف واقع باشد و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد.

فسخ قرار داده بیمه بدنه خودرو از سوی بیمه‌گر به دلایل زیر ناشی می‌شود:

 • در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه‌گر حاضر به تخفیف در حق‌بیمه نشود.
 • در صورتی که فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل متوقف شود.

تبصره :

در صورتی که بیمه‌گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه‌نامه باشد بیمه‌گر حق‌بیمه مدت اعتبار بیمه نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق‌بیمه را به بیمه‌گر پرداخت می‌کند.

در پرداخت خسارت بیمه بدنه، بخشی از خسارت به عهده بیمه‌گذار می‌باشد که اصطلاحا فرانشیز نامیده می‌شود. فرانشیز در خسارت اول تا سوم به ترتیب ۱۰ الی ۳۰ درصد می‌باشد که از کل مبلغ خسارت کسر می‌گردد.