این بیمه‌نامه هرگونه خسارت وارد به سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی غلط(خلاف استانداردها، قوانین و مقررات، انجام محاسبات نادرست و …)، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار (اجرای ضعیف یا نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخشهای استراکچرال، مکانیکال یا الکتریکال) که در مدت اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام می‌شود و در زمان اتمام عملیات ساختمانی و ابلاغ گزارش تأیید بازرس فنی بیمه‌گر، آشکار نشده باشد بشرح زیر تحت پوشش قرار می‌دهد:

  1. سازه‌های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری (ده سال)
  2. نمای ساختمان (پنج سال)
  3. عایق‌های رطوبتی ساختمان (پنج سال)
  4. تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی، آسانسورها (سه سال)

در این بیمه‌‌نامه ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری (به گونه‌ای که برای هر سازه یک بیمه ‌نامه واحد صادر می‌شود) تحت پوشش قرار می‌گیرند.
تذکر: برای پروژه‌های انبوه‌سازی که از چندین بلوک ساختمانی تشکیل گردیده می‌توان یک بیمه ‌نامه واحد صادر نمود اما ازآنجاییکه در پایان بیمه ‌نامه‌ها به ذینفعان (مالکین ساختمانها) تحویل داده میشود بهتر است برای هر بلوک یک بیمه‌ نامه مجزا صادر گردد.

 موارد تحت پوشش این بیمه‌نامه:
۱- ارزش کارهای سازه که عبارت است از : مبلغ کل برآورد انجام کار برای احداث سازه‌های اصلی و جانبی
۲- ارزش سایر کارهای ساختمانی که شامل: محوطه‌سازی، احداث جاده‌های مورد نیاز، استخر، برج آب، پل وسیله نقلیه یا عابر و… باشد.
۳- هزینه جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت (در صورت درخواست بیمه‌گذار)
۴- هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات (در صورت درخواست بیمه‌گذار)
۵- هزینه‌های حرفه‌ای (در صورت درخواست بیمه‌گذار)

کلیه سازندگان یا مالکین اولیه ساختمان

هرگونه نقص در سرمایه مورد بیمه ناشی از طراحی غلط(خلاف استانداردها، قوانین و مقررات، انجام محاسبات نادرست و …)، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار(اجرای ضعیف یا نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخشهای استراکچرال، مکانیکال یا الکتریکال) که درطی اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام می‌شود و در زمان صدور گواهی پایان کار و گواهی تأیید بازرس فنی بیمه‌گر، آشکار نشده باشد بشرح زیر تحت پوشش می‌باشد.
دو سال اول از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای: جبران هر نوع خسارت فیزیکی وارد به سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان بعلت عدم رعایت استانداردها
سال سوم تا دهم از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای: جبران هر نوع خسارت فیزیکی وارد به سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از نقص در سازه‌های اصلی ساختمان بعلت هر یکی از خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه
سازه‌های اصلی ساختمان عبارتند از:
کلیه سازه‌های باربر اصلی برای پایداری یا استحکام ساختمان شامل پی‌ها، ستونها، تیرها، بادبندها، تمام دیوارها و سقفها.
سازه‌های جانبی ساختمان عبارتند از:
کلیه اجزای غیر باربر ساختمان مانند درب‌ها و پنجره‌ها، اندودها، کاشی‌کاریها، کف‌پوشها، عایقکاریها و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ثابت
توضیح آنکه خسارات وارد به سازه های جانبی ساختمان در صورتی توسط این بیمه نامه پوشش داده می‌شود که ناشی از وقوع خسارت در سازه اصلی ساختمان باشد

سرمایه بیمه شده، سرمایه نهایی است که پس از تکمیل ساختمان توسط بازرس فنی بیمه گر محاسبه می‌شود .چنانچه بیمه‌نامه طبق سرمایه تائید شده توسط بازرس فنی بیمه گر اصلاح نشود و بیمه‌گذار حق بیمه اضافی مابه التفاوت سرمایه اضافه شده را پرداخت ننماید، تعهدات بیمه گر متناسب با قانون ماده ده (قاعده نسبی) در صورت بروز حوادث احتمالی و در طول مدت اعتبار بیمه نامه کاهش می‌یابد.