در صورت وقوع حادثه ناشی از خطرات تحت پوشش، مراتب را بلافاصله از طریق شماره ۴۳۹۶۳-۰۲۱ و یا شعب بیمه سرمد اعلام فرمائید.