با خرید این محصول بیمه ای، منزل مسکونی شما تحت پوشش خسارت مستقیم ناشی از خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، زلزله، سرقت با شکست حرز و مسئولیت بیمه گذار در قبال خسارات مالی ناشی از آتش سوزی (وارد به همسایگان و اشخاص ثالث)، قرار خواهد گرفت.

توجه به نکات زیر برای خرید این بیمه نامه ضروری است :

۱- بیمه نامه آتش سوزی دارای انواعی است، بنحویکه بسته به نوع استفاده از ساختمان، نوع بیمه نامه آن فرق می کند. زمانی که منزل مسکونی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد، بیمه نامه آتش سوزی مسکونی نامیده می شود، زمانیکه محل کسب و کار بیمه می شود، بیمه نامه آتش سوزی تجاری و اداری نام دارد و هنگامیکه کارخانه ها و واحد های صنعتی بیمه می گردند،بیمه آتش سوزی تولیدی و صنعتی نامگذاری می شود. محصول بیمه حاضر، از نوع اول بوده و در آن صرفا منزل مسکونی تحت پوشش خطرات بیمه آتش سوزی خواهد بود.

۲- در این بیمه نامه و همراه خطر آتش سوزی، بدون  پرداخت حق بیمه بیشتر، خطر صاعقه و انفجار نیز بیمه می شود.

۳- پول و اسکناس اوراق بهادار، برگ سهام، فلزات قیمتی، سکه ها، جواهرات، سنگ های قیمتی، اسناد و نسخه های خطی با این بیمه نامه، بیمه نمی شوند. 

۴- شما خریدار محترم در صورت تمایل و برای آسودگی بیشتر خیال می توانید با مراجعه به شعب بیمه سرمد و پرداخت حق بیمه ای اضافه تر از ارقام مندرج در جدول فوق، خسارات ذیل را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهید: 

  • خساراتی که بر اثر بلایای طبیعی مانند طوفان، گردباد و سیل اتفاق می افتد.
  • خساراتی که بر اثر ترکیدگی لوله آب یا نفوذ آب باران و برف اتفاق می افتد.