ازین پس بیمه شدگان نمایندگی ۱۱۱۹ میتوانند بصورت آنلاین اقدام به ثبت نام و یا تمدید بیمه نامه خود کنند.