دریافت فایل «مقایسه بیمه عمر با تامین اجتماعی»

 

شاخص مقایسه بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه تامین اجتماعی
معافیت های مالیاتی حق بیمه پرداختی و سرمایه دریافتی از درآمد مشمول مالیات معاف است حق بیمه های پرداختی و وجوه دریافتی شامل مالیات می شود
انحصار وراثت بلافاصله به ذینفعان پرداخت می شود پس از طی تشریفات قانونی و براساس نسبت سهم الارث
تنوع در انتخاب حق بیمه و سرمایه اختیار پرداخت حق بیمه برحسب توانائی مالی و انتخاب سرمایه فوتو ضرایب مربوطه به میزان ۷% از میزان حقوق دریافتی کسر می گردد
در تنوع انتخاب روش پرداخت دارد ندارد
ضمانتنامه بانکی قابل تبدیل و ارائه است قابلیت ندارد
دریافت وام اندوخته و بدون ضامن با کارمزد ۹۰ از سال دوم و تا سقف ۴% بطور بسیار محدود با شرایط بانکی وبراساس مجوزهائی که هر سال ازسوی مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی داده میشود
قابلیت برداشت از اندوخته دارد ندارد
فسخ و بازخرید هردو را دارد قابل فسخ است لیکن امکان بازخرید ندارد
هماهنگی با تورم بین ۰ تا ۳۰% ندارد
پرداخت سود سرمایه گذاری دارد ندارد
پوشش فوت عادی برابر حق بیمه ۳۰۰ برابر حق بیمه سالانه (ماهانه حداکثر تا متوسط ۳۰) دارد بدون انتخاب و تنوع
پوشش فوت در اثر حادثه برار حق بیمه ۱۲۰۰ برابر سرمایه فوت عادی (ماهانه حداکثر تا متوسط ۴) دارد بدون انخاب و تنوع
پوشش از کار افتادگی بر اثر حادثه و عادی غرامت از کارافتادگی در اثر حادثه حداکثر تا ۳ برابر سرمایه فوت عادی(متوسط۹۰۰برابر حق بیمه ماهانه) و معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان قرارداد پرداخت کمک هزینه ازکارافتادگی بصورت جزئی و درصدی به نسبت میزان ازکارافتادگی تاشی از انجام کار
پوشش بیماری های خاص حداکثر تا ۳۰ % سرمایه فوت عادی و بصورت وام بلاعوض بشرط مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد خدمات را بصورت کامل ارائه می دهد
سقف پوشش تا۷۰ سالگی دارد براساس مدت پرداخت حق بیمه و حداکثر ۳۰ سال
قابلیت انتقال بیمه گذار دارد دارد
قابلیت تبدیل به مستمری دارد دارد
در صورت از کار افتادگی غرامت از کارافتادگی(حداکثر تا۹۰۰ برابر حق بیمه ماهانه) و معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان قرارداد پرداخت کمک هزینه از کار افتادگی
مکانیزم بازنشستگی درپایان قرارداد وبراساس حق بیمه های پرداختی طی مدت ۵ الی ۳۰ سال با اعمال ضرایب تعدیل براساس آخرین پایه حقوق – جنسیت – نوع شغل و مدت پرداخت
ثبت در سوابق کاری محسوب نمی شود محسوب می شود
امکان تعلیق دارد دارد
مستمری با درخواست بیمه گذارقابل ارائه بصورت سالیانه ، ماهیانه و مادام العمر دارد
زمان پرداخت اندوخته سرمایه گذاری درپایان مدت بیمه نامه پرداخت می گردد که می تواند کمتر از سن قانونی بازنشستگی باشد به هنگام بازنشستگی و سن قانونی تعیین شده پرداخت می گردد
استفاده کنندگان در زمان حیات یا فوت بیمه شده می تواند هرشخص یا اشخاصی باهر درصدی ذینفع تلقی گردند. در زمان حیات کلیه مزایا و تسهیلات فقط مختص پرداخت کننده حق بیمه و به هنگام فوت فقط وراث قانونی ذینفعان قرارداد می باشند
مبلغ پرداختی بعنوان اندوخته سرمایه گذاری درصورتیکه فقط مبلغ ۷% حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه ، بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری پرداخت گردد، مبالغ نهائی جهت پرداخت مستمری یکجا یا مادام العمر این بیمه نامه، چندین برابر واریزی بیمه تامین اجتماعی بوده و سرمایه هنگفتی را نصیب بیمه شده خواهد نمود. در مدت ۲۰ سال حقوق دریافتی بیش از حقوق دریافتی با سابقه ۳۰ ساله تامین اجتماعی است. جمع حق بیمه پرداختی ۲۰ ساله بسیار کمتر از ۳۰ سال تامین اجتماعی است